Ramowy rozkład dnia

.

Ramowy rozkład dnia600 – 800 Schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe, praca indywidualnaDzieci :

 • są aktywne  w zakresie organizacji swojego życia
 • podejmują działalność zabawową
 • usamodzielniają się
 • rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw800 – 830 Zabawy organizowane z całą grupą, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczneDzieci:

 • zgłaszają propozycję działań
 • doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych
 • dbają o higienę własnego ciała
 • doskonalą swoją kondycję fizyczną
 • nabywają i utrwalają nawyki higieniczne830 – 900 Śniadanie900 – 915 Przygotowanie do zajęć915 – 1000 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, zabawy dydaktyczne, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem i ruchowe (czas trwania zajęć uwzględniający wiek dzieci  i ich możliwości)Dzieci:

 • wykazują naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami
 • poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu
 • uczą się tolerować i szanować odmienny sposób działań
 • odkrywają rzeczywistość podczas działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych
 • wyrównują deficyty rozwojowe i rozwijają zdolności1000 – 1100 Spacery, zabawy na podwórku przedszkolnym, gry terenoweDzieci:

 • podejmują próby samodzielnego korzystania z szatni i pomieszczeń sanitarnych
 • wykorzystują dużą przestrzeń dostarczając organizmowi swobody ruchu,
 • bezpiecznie przechodzą przez ulicę1100 – 1130 Przygotowanie do obiadu

1130 – 1200 Obiad

1200 – 1215 Przygotowanie do leżakowania

1215 – 1400 Leżakowanie/ w starszych grupach, zabawy swobodne lub organizowane przez   nauczyciela

1400 – 1415 Ubieranie się

1415 – 1430 Podwieczorek

1430 – 1500 Zajęcia dodatkowe : zabawy rytmiczne, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia korekcyjneDzieci:

 • kształcą poczucie rytmu, tempa i dynamiki
 • reagują na ustalone sygnały dźwiękowe
 • poznają proste kroki taneczne
 • rozwijają słuch muzyczny
 • rozwijają słuch poprzez słuchanie wyrazów w języku obcym
 • doskonalą pamięć

 

1500 – 1700 Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy dydaktyczne i ruchowe, rozchodzenie się dzieciDzieci:

 • uczą się traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych
 • realizują swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach
 • dzielą się wrażeniami i przeżyciami z kolegami, nauczycielką i rodzicami
 • doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę, myślenie podczas gier i zabaw dydaktycznych
 • bezpiecznie bawią się wykorzystując urządzenia terenowe na podwórku przedszkolnym

 

Realizowane zajęcia w ramach czesnego


Gimnastyka korekcyjna,

Zabawy rytmiczne, gry i zabawy ruchowe w terenie,

Zabawy z językiem angielskim i niemieckim

Zajęcia artystyczne: muzyka, plastyka, taniec, teatr.

Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe.