Programy

.

Programy w oparciu, o które pracujemy:Pracę wychowawczo – dydaktyczną prowadzimy w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego.- „Kocham przedszkole” Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP

- Program autorski "Praca z dzieckiem leworęcznym" - wszyscy nauczyciele

- Program autorski „Program przeciwdziałania przemocy” - wszyscy nauczyciele

- Program autorski „Bezpieczny przedszkolak”

Ponadto cyklicznie realizujemy programy:

- program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

- program profilaktyczny "Akademia Aquafresh"

- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

- program edukacyjny "Żywienie na wagę zdrowia" - wszyscy nauczyciele

- program edukacyjny "Mamo, Tato wolę wodę"

 Zgodnie z podstawą programową, czas pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym zagospodarowany jest następująco:

- co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela, ale zawsze w jego obecności)

- co najmniej 1/5 czasu, a w przypadku dzieci młodszych tj. 3 i 4 letnich – ¼ czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach, w parku (organizowane są tam gry  i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze),w razie niepogody realizowane są zabawy i gry na sali gimnastycznej

- najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

- pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować. W naszym przedszkolu będziemy poznawać tajniki aktorstwa, malarstwa, muzyki, poznawać poprzez zabawę język angielski i niemiecki. Dzieci mają ponadto możliwość uczestnictwa w zajęciach muzyczno – rytmicznych jak i poznawać zasady, i reguły gier planszowych, tj. szachy.